Pokličite nas: 041 614-918

Ureditev meje

Geodetske meritve so osnova za ureditev meje. V postopku urejanja meje se ureja meja ali del meje parcele. Postopek se izvede na podlagi naročila enega izmed lastnikov zadevnih parcel. Geodet opravi mejno obravnavo, na katero so vabljeni lastniki vseh zemljišč, katera se dotikajo meje, ki se bo urejala. Če se lastniki strinjajo s predlagano mejo (to je meja, ki jo je predlagal geodet na mejni obravnavi in katera se ne sme razlikovati od meje po podatkih zemljiškega katastra), izda geodetska uprava odločbo o evidentiranju urejene meje, meja pa se nato vpiše v zemljiški kataster kot urejena. Urejena meja je meja, ki je v zemljiškem katastru evidentirana na podlagi dokončne upravne ali pravnomočne sodne odločbe in ima koordinate zemljiško-katastrskih točk določene s predpisano natančnostjo. Če se lastnik oziroma lastniki ne strinjajo s predlagano mejo in le-ta ostane sporna, geodetska uprava pozove lastnika oziroma lastnike (v nadaljevanju: lastnik), ki se ne strinjajo s predlagano mejo, da sprožijo sodni postopek ureditve meje.

ureditev_meje

GeoVin
Trg Mladosti 6
3320 Velenje
T: 041 614-918
F: 059 972 763
www.geoVin.si
Email: info@geoVin.si

Pravno obvestilo: