Pokličite nas: 041 614-918

Vpis stavbe v kataster

VPIS STAVBE V KATASTER STAVB, ETAŽNI NAČRT, DOLOČITEV HIŠNE ŠTEVILKE

Izdelava etažnega načrta je lahko samostojen postopek, ali pa se izvede v okviru evidentiranja zemljišča pod stavbo.

Kataster stavb je uradna državna zbirka podatkov o stavbah in delih stavb, kar je osnova za vpis v zemljiško knjigo in za nastanek etažne lastnine. Pogoj za vpis stavbe v kataster stavb je, da je zemljišče pod stavbo evidentirano v zemljiškem katastru.
Prvi vpis stavbe v kataster stavb se izvede po končani gradnji, ko se hkrati opravi tudi vpis stavbe v zemljiški kataster. Novogradnji se določi identifikacijska številka in na podlagi vloge tudi hišna številka. Če je stavba večstanovanjska, se lahko uredi etažna lastnina.

 

Naše podjetje opravi izmero vseh prostorov v stavbi, z lastnikom izpolni vprašalnik o stavbi, izračuna površine in izdela elaborat za vpis stavbe v kataster stavb. Pred oddajo na geodetsko upravo lastnika seznani z elaboratom, geodetska uprava pa izda sklep in vpiše podatke v kataster stavb.

Etažna lastnina na objektu nastane šele z vpisom v zemljiško knjigo. Za vknjižbo naročnik poleg etažnega načrta potrebuje tudi sporazum oz. akt o ustanovitvi etažne lastnine, ki je obvezen dokument v postopku vzpostavitve etažne lastnine in ki vam ga prav tako v našem podjetju pripravi univ. dipl. pravnica.

vpis_stavbe

GeoVin
Trg Mladosti 6
3320 Velenje
T: 041 614-918
F: 059 972 763
www.geoVin.si
Email: info@geoVin.si

Pravno obvestilo: