Pokličite nas: 041 614-918

Zemljišče pod stavbo

Vsaka stavba leži na zemljišču, ki ga izmerimo, določimo površino in ga s pomočjo podatkov državnega koordinatnega sistema vnesemo v zemljiški kataster.
Evidentiranje zemljišča pod stavbo je osnova, da se novozgrajeni objekt vpiše v uradne evidence.
Po končani gradnji se mora objekt vrisati v zemljiški kataster in kataster stavb, kar je tudi pogoj za  pridobitev hišne številke.

zemljisce_pod_stavbo

GeoVin
Trg Mladosti 6
3320 Velenje
T: 041 614-918
F: 059 972 763
www.geoVin.si
Email: info@geoVin.si

Pravno obvestilo: