Pokličite nas: 041 614-918

Pravno svetovanje

Naše podjetje sestavlja ekipa strokovnjakov s področja geodezije in prava, zato vam lahko na enem mestu ponudimo geodetske storitve in celovito  nepremičninsko pravno podporo.

V kolikor razmišljate o pridobitvi oziroma odsvojitvi nepremičnine, za vas pridobimo vse potrebne podatke iz uradnih evidenc, vam svetujemo ustrezen pravni posel in storimo vse, kar je potrebno za njegovo zakonito in uspešno izvedbo do vpisa v zemljiško knjigo.

Za vas izpeljemo tudi celotni postopek oblikovanja etažne lastnine. Neodvisno od naročila geodetskih storitev vam na podlagi geodetskega elaborata za vpis stavbe v kataster stavb in odločbe iz geodetske uprave pripravimo sporazum oz. akt o vzpostavitvi etažne lastnine, ki je obvezen dokument za vknjižbo etažne lastnine v zemljiško knjigo.

Nudimo tudi pravno svetovanje s področja obligacijskega, stvarnega in izvršilnega prava.

Naše storitve:

  • Sestava vseh vrst pogodb (prodajna, najemna, darilna, menjalna, služnostna, za razdružitev skupne lastnine,…)
  • Sestava sporazumov oz. aktov o ustanovitvi etažne lastnine
  • Izpolnjevanje davčnih formularjev
  • Preverjanje pravnega stanja nepremičnin
  • Pomoč pri izterjavi terjatev (opomini, dopisi dolžnikom)
  • Vložitev izvršilnih predlogov
  • Sestava ugovorov zoper sklep o izvršbi
  • Sestava odškodninskih zahtevkov
  • Pravna pomoč in svetovanje pri sestavi vseh vrst tožb in predlogov, pritožb in ugovorov
GeoVin
Trg Mladosti 6
3320 Velenje
T: 041 614-918
F: 059 972 763
www.geoVin.si
Email: info@geoVin.si

Pravno obvestilo: